Ajudes per al cobriment de despeses d’habitatge (Publicades el 22 de juny de 2020)

 

Termini de presentació del 23 de juny al 22 de juliol

 

Ajudes per al cobriment de despeses d’habitatge, com poden ser lloguers, despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics, amb els límits establerts en les bases i al decret 60/2020.

 

REQUISITS

Podran ser persones beneficiàries de les ajudes:

 1. Persones físiques majors d’edat, més de 18 anys.
 2. Posseir la nacionalitat espanyola o tindre residència legal a Espanya. (no exigint el permís de residència a qui estiga exclòs d’aquesta obligació d’acord amb el que s’estableix en la legislació estatal.
 3. Ser titular, arrendatari, d’un contacte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. 
 4. Que l’habitatge arrendat constituïsca la residència habitual en la població d’Aielo de Malferit. Acreditant aquesta situació amb certificat d’empadronament col·lectiu de la unitat de convivència.
 5. Famílies o unitats de convivència que s’han vist afectades per les conseqüències econòmiques de la Covid-19:
  1. ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació)
  2. Desocupació.
  3. En el cas d’autònoms, estar acollits a la prestació per cessament de l’activitat extraordinària.
  4. Altres circumstàncies que determinen una vulnerabilitat de la unitat de convivència, d’acord amb informe elaborat per part de serveis socials municipals. 

Documentació:

 1. MODEL DE SOL·LICITUD
 2. MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
 3. BASES REGULADORES DE LES AJUDES

 

Ajudes per a Naixements i Adopcions – 'Xec Bebè' per a l’any 2019

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit posa en marxa la tercera edició de les Ajudes per a Naixements i Adopcions – "Xec Bebè” per a l’any 2019.

Engunay l’ajuda serà de 200 euros per xiquet, i podran beneficiar-se totes les famílies empadronades a Aielo de Malferit que tinguen un fill o filla, siga per naixement o adopció, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. 

 

BASES DE LES AJUDES en pdf

MODEL DE SOL·LICITUD en pdf

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 15 de gener de 2020

Subvencions destinades a alumnat escolaritzat en el 2n cicle d'educació infantil 2019

Concessió de subvencions destinades a alumnat escolaritzat al 2n cicle d'educació infantil a centres públics i privats concertats durant el curs 2019/2020.

Termini de sol·licitud del 24 de juliol al 6 de setembre de 2019.

Bases reguladores de les subvencions

Model de sol·licitud

Resolució de les ajudes 11-09-2019