AREA D’EDUCACIÓ


escola de musica d’aielo

Regidora: Araceli Belda Vila 

  • Telèfon: 695521952
  • Email: aielo.educacio@cv.gva.es
  • Horari d’atenció al públic: 

 

Tècnic municipal responsable del servei: Llorenç Belda Juan (Director)

  • Email: aielo.escolamusica@cv.gva.es
  • Telèfon: 626 515 052
  • Horari d’atenció al públic: 

Dilluns, dimarts i dimecres de 11:30 a 13:30 hores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serveis que es presten als ciutadans

L’ Escola Municipal de Música d’Aielo de Malferit és un Centre Educatiu de Regim Especial on la funció principal és oferir l’ensenyament musical al poble, utilitzant per a tal fi un pla d’Estudis no reglat adaptat a les Ensenyances Elementals de Música establertes per la Conselleria d’Educació. Actualment l’Escola compta amb un planter de 16 professors, i una matrícula de 160 alumnes censats en Setembre de 2014.
Les especialitats ofertades són: Flauta Travessera, Clarinet, Saxòfon, Oboè, Dolçaina, Trompeta, Trompa, Trombó, Tuba, Percussió, Piano, Guitarra Espanyola i Elèctrica, Violí, Violoncel, i altres instruments derivats.


La web de l’escola de música es: www.facebook.com/esmuaielo

 

NOVETATS: Matrícula Escola Municipal de Música Llorenç Barber curs 2021-2022

 

Quan podré matricular al meu fill/a?

  • Del 5 al 16 de juliol.

 

Com serà aquest procés?

Principalment serà telemàtic.

 

Caldrà complimentar el formulari adjunt i enviar la documentació via mail a l’adreça electrònica: aielo.escolamusica@cv.gva.es

 

Si no teniu accés a mitjans telemàtics o teniu problemes per complimentar i/o enviar el formulari, hi haurà atenció presencial:

 

Lloc: Secretaria de l’Escola Municipal de Música.

Horari de 12:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 h.

Dies: Del 5 al 8 i del 12 al 15 de juliol.

Podeu concertar cita cridant al telèfon 626515052.

 

Quina documentació he de presentar?

En aquesta fase d’admissió i matricula cal presentar el formulari de matricula, justificant de pagament de la matrícula,

fotocopia del dni de l'alumne i pare per als nous alumnes, i carnet de familia nombrosa si és el cas.

 

Què puc fer en cas de dubte o consulta?

Podeu cridar als telèfons 626515052; o be mitjançant correu electrònic adreçat a: aielo.escolamusica@cv.gva.es