Descripció I Àmbit

 

És un òrgan amb caràcter consultiu i assessor, que té per finalitat participar en l’optimització dels recursos i prestacions, així com en qualsevol aspecte que incidisca en esta àrea, incloent la gestió i manteniment dels edificis, instal·lacions i equipaments. També col·laborarà en la programació i desenvolupament d’activitats, projectes i programes que es configuren des de l’àrea de Benestar Social.

Composició dels Òrgans

 

 • President:  Alcalde o Regidor en qui delegue
 • Vocals:
  •  Regidor de Benestar Social
  •  1 treballador/a social
  •  El/la Tècnic PANGEA (oficina d’atenció a persones migrades)
  •  1 representant de cadascun del sindicats amb representació a la població
  •  1 vocal de cadascuna de les ONG amb representació local.
  •  1 vocal designat per l’Associació Veïnal
  •  1 vocal de l’Associació de jubilats i Pensionistes
  •  1 vocal de l’Associació Ames de Casa Tyrius
  •  1 vocal de la Junta local de la AECC
  •  1 vocal del col·lectiu Dones de Rosa
  •  1 vocal de l’Associació per a la Defensa i Benestar dels Malalts Crònics d’Aielo de Malferit (ADEMA)
  •  1 representant del Consell Escolar Municipal
  •  1 representant dels familiars de malalts mentals
  •  1 representant de les persones amb diversitat funcional

 

El Ple de l’Ajuntament serà l’encarregat d’aprovar la modificació en la composició d’estos Consells Sectorials sempre que quede degudament justificat.

 

Convocatòries i Actes

 

2 de Desembre de 2020

3 de Febrer de 2021

25 de Maig de 2021

21 de Setembre de 2021

PREMIS 9 D'OCTUBRE 2021

12 d'Abril de 2022

PREMIS 9 D'OCTUBRE 2022

 8 de Novembre de 2022