Bans i anuncis Municipals

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2017

Aprovació provisional dels pressupostos municipals per a l'any 2017

MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ESCOLA INFANTIL

Aprovació definitiva modificació reglament de règim intern escola infantil
Aprovació inicial modificació reglament de règim intern escola infantil

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LLICÈNCIES I DECLARACIONS RESPONSABLES

Aprovació definitiva modificació ordenança municipal reguladora de llicències i declaracions responsables
Aprovació inicial modificació ordenança municipal reguladora de llicències i declaracions responsables

LLICÈNCIES AMBIENTALS

LLICÈNCIA AMBIENTAL 2/2017
LLICÈNCIA AMBIENTAL 17/2016
LLICÈNCIA AMBIENTAL 2/2016
LLICÈNCIA AMBIENTAL 13/2015

ALTRES BANS I ANUNCIS

ANUNCI: Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Bens Immobles de Naturalesa Urbana per a l’any 2017. 30/01/2017
ANUNCI: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. Prohibició de la realització de tota classe de pintades/graffitis. 09/11/2016
ANUNCI: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. Fórmules alternatives a les sancions de caràcter econòmic. 09/11/2016
ANUNCI: Aprovació inicial Ordenança Municipal Reguladora de l’Aprofitament de Béns Patrimonials en Sol Rústic. 09/11/2016

Convocatòria per a la concessió de subvencions ordinàries a associacions d'ambet local, exercici 2017

BORSA DE TREBALL AGENT DE POLICIA LOCAL

Llista definitiva de admesos i exclosos al procés de creació de la borsa de treball d’agents de la policía local
Anunci de la Borsa d'Agent de Policia Local.
Decret d'Alcaldia.
Bases Borsa d'Agent de Policia Local.
Llistat provisional d'admesos i exclosos (25-01-2017).
Acta constitució del Tribunal i Resultats del primer exercici (27/02/2017).
ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I RESULTATS DEL SEGON EXERCICI (03/03/2017).
Acta de constitució i resultats del 3r exercici (07/03/2017).
Acta de constitució i resultats del 4rt exercici (08/03/2017).
Acta final de la borsa (08/03/2017).
Resolució Alcaldia Borsa de treballa Agent de Policia Local(13/03/2017).

Bases de la convocatòria
Full de sol·licitud
Manteniment de tercers
Model programa d’activitats
Model Compte justificatiu

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.