Bans i anuncis Municipals

Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2018

ANUNCI BOP OPE 2018. 31/12/2018
ANUNCI DOGV OPE 2018. 31/12/2018
ANUNCI: Delegació en la Regidora de Personal OPE 2018 i actes administratius relacionats. 31/12/2018

Aprovació del Calendari Fiscal de l'exercici 2019

ANUNCI: Aprovació del Calendari Fiscal 2019. 28/12/2018

Modificació de crèdit núm. 6/2018

ANUNCI: Aprovació definitiva modificació de crèdits 6-2018. 31/12/2018
ANUNCI: Aprovació inicial modificació de crèdits 6-2018. 7/11/2018

Modificació de la RPT.

ANUNCI: Aprovació definitia de la modificació modificació de la RPT. 31/12/2018
ANUNCI: Aprovació provisional de la modificació modificació de la RPT. 07/11/2018

Modificació ordenança IBI Urbana 2019.

ANUNCI: Aprovació definitiva modificació ordenança IBI Urbana 2019. 31/12/2018
ANUNCI: Aprovació provisional modificació ordenança IBI Urbana 2019. 06/11/2018

Pressupost Municipal 2018

ANUNCI: Aprovació defintiva del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018. 07/08/2018
ANUNCI: Aprovació inicial del Pressupost Municipal per a l'exercici 2018. 05/07/2018

Aprovació de la modificació del Reglament de Règim Intern de l’Escoleta Infantil Municipal La Serratella.

ANUNCI: Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de Règim Intern de l’Escoleta Infantil Municipal La Serratella. 07/08/2018
ANUNCI: Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Règim Intern de l’Escoleta Infantil Municipal La Serratella. 17/05/2018

Aprovació Ordenança Municipal de Tinença i Protecció d’Animals Domèstics

ANUNCI: Aprovació definitiva l’ordenança municipal de tinença i protecció d’animals domèstics així com la derogació de l’ordenança municipal de protecció i tinença d’animals de companyia de l’any 2000. 07/08/2018
ANUNCI: Aprovació inicial l’ordenança municipal de tinença i protecció d’animals domèstics així com la derogació de l’ordenança municipal de protecció i tinença d’animals de companyia de l’any 2000. 14/05/2018

Aprovació de la modificació de l'Ordenança Municipal de Cementeri.

ANUNCI: Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Municipal de Cementeri. 06/08/2018
ANUNCI: Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de Cementeri. 18/05/2018

Compte General de l’Exercici 2017

ANUNCI: Aprovació del compte general de l’exercici 2017. 05/07/2018

Reglament de Segona Activitat de la Policia Local

ANUNCI: Aprovació inicial del Reglament de Segona Activitat
de la Policia Local. 16/04/2018

ANUNCI: Aprovació definitiva del Reglament de Segona Activitat de la Policia Local. 11/06/2018

Modificació de Crèdits núm. 6/2017

ANUNCI: Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 6/2017. 27/04/2018
ANUNCI: Aprovació inicial de la modificació de crèdits 6/2017. 22/02/2018

Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica

ANUNCI: Aprovació definitiva de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica. 27/04/2018
ANUNCI: Aprovació inicial de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica. 21/02/2018

Modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern

ANUNCI: Aprovació definitiva modificació Ordenança Policia i Bon Govern. 21/02/2018
ANUNCI: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. Prohibició de la realització de tota classe de pintades/graffitis. 09/11/2016
ANUNCI: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. Fórmules alternatives a les sancions de caràcter econòmic. 09/11/2016

Edicte sobre aprovació provisional del Reglament de Segona Activitat de la Policia Local

Exposició pública del compte general de l'exercici 2016

COMPTE GENERAL EXERCICI 2016

Exposició pública del compte general de l'exercici 2016

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2017

Aprovació provisional dels pressupostos municipals per a l'any 2017

MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ESCOLA INFANTIL

Aprovació definitiva modificació reglament de règim intern escola infantil
Aprovació inicial modificació reglament de règim intern escola infantil
Reglament de règim intern de l'escola infantil

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LLICÈNCIES I DECLARACIONS RESPONSABLES

Aprovació definitiva modificació ordenança municipal reguladora de llicències i declaracions responsables
Aprovació inicial modificació ordenança municipal reguladora de llicències i declaracions responsables
Ordenança de obres i llicència d'activitats d'ocupació 24/01/2017

LLICÈNCIES AMBIENTALS

LLICÈNCIA AMBIENTAL 9/2018
LLICÈNCIA AMBIENTAL 7/2017
LLICÈNCIA AMBIENTAL 6/2017
LLICÈNCIA AMBIENTAL 1/2017
LLICÈNCIA AMBIENTAL 2/2017
LLICÈNCIA AMBIENTAL 17/2016
LLICÈNCIA AMBIENTAL 2/2016
LLICÈNCIA AMBIENTAL 13/2015

ALTRES BANS I ANUNCIS

ANUNCI: Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Bens Immobles de Naturalesa Urbana per a l’any 2017. 30/01/2017
ANUNCI: Aprovació inicial Ordenança Municipal Reguladora de l’Aprofitament de Béns Patrimonials en Sol Rústic. 09/11/2016

Convocatòria per a la concessió de subvencions ordinàries a associacions d'ambet local, exercici 2017

Bases de la convocatòria
Full de sol·licitud
Manteniment de tercers
Model programa d’activitats
Model Compte justificatiu

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit