Telèfons d'interés

SERVEIS MUNICIPALS

AJUNTAMENT. CENTRALETA/REGISTRE
aielo.registre@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

SECRETARIA MUNICIPAL
aielo.secretaria@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

INTERVENCIO - RECAPTACIO
aielo.recaptacio@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

TREBALLADORA SOCIAL (INES)
aielo.treballadorasocial@cv.gva.es aielo.serveissocials1@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

TREBALLADORA SOCIAL (MONTSE)
aielo.treballadorasocial@cv.gva.es aielo.serveissocials1@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL
aielo.adl2@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

ARQUITECTE MUNICIPAL
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

ARQUITECTE TECNIC
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

ENGINYER TECNIC
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

ÀREA DE CULTURA, ESPORTS I FESTES
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

ARXIU MUNICIPAL
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

JUTJAT DE PAU
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
biblioteca@hotmail.com
Telefon: 96 2360 704
Fax: 96 236 31 41

CENTRE DE DIA
aielo.serveissocials@cv.gva.es
Telefon: 626 515 010
Fax: 96 236 31 41

CASA DE LA JOVENTUT
casajoventut@hotmail.es
Telefon: 648 289 628
Fax: 96 236 31 41

POLIESPORTIU MUNICIPAL
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefon: 626 505 835
Fax: 96 236 31 41

MANTENIMENT, OBRES, ENLLUMENAMENT, NETEJA I SERVEIS MUNICIPALS
Telefon: 695 796 824

Oficina Aigua - SEASA
Telefon: 96 2912 833

SERVEIS EDUCATIUS

CEIP SANT JOSEP DE CALASSANÇ
46001515@edu.gva.es
Telefon: 96 291 93 55
Fax: 96 236 08 45

IES PORÇONS
46022099@edu.gva.es
Telefon: 96 291 95 95
Fax: 96 290 43 12

GABINET PSICOPEDAGOGIC MUNICIPAL
Psicoleg municipal
juanramart@cop.es
626 515 010

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
escolamusica@hotmail.es
Telefon: 626 515 052

ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL “LA SERRATELLA”
aielo.escolainfantil@cv.gva.es
Telefon: 96 236 07 07

CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIO DE PERSONES ADULTES (EPA).
aielo.cultura@cv.gva.es
Telefon mati: 96 236 30 10
Telefon vesprada: 96 236 07 20
Telefon mòbil: 695 796 825

SERVEIS TURISTICS

TOURIST INFO AIELO DE MALFERIT
touristinfo_aielo@gva.es
Telefon: 96 236 07 20
Telefon mòbil: 654 394 296

MUSEU NINO BRAVO. AJUNTAMENT D’ AIELO DE MALFERIT
ninobravomuseo@hotmail.com
Telefon: 695 796 825 - 654394296

SERVEIS D'URGENCIA

POLICIA LOCAL
aielo.policialocal@cv.gva.es
aielo.capdepolicia@cv.gva.es
Telefon: 609 310 888 - 626507182

POLICIA RURAL
aielo.policialocal@cv.gva.es
aielo.capdepolicia@cv.gva.es
Telefon: 679 230 301

EMERGENCIES
Telefon: 112

SERVEIS SANITARIS

CENTRE DE SALUT
Telefon: 96 291 95 60

SERVEI DE GUÀRDIA MÈDICA
Telefon: 96 291 94 55

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit