Servicis Tècnics

ARQUITECTE: David Sanchis Llopis
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Horari d'atenció al pùblic: Dimarts i dijous de 10:30h a 14:30h
Serveis i tramits que es presten als ciutadans:
-Certificats i informacións urbanístiques
-Llicències d'obra major
-Llicència primera i segona ocupació
-Llicències de segregació
-Planejament municipal

ARQUITECTE TÈCNIC: Vicent Sanz Guerrero
aielo.urbanisme@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Atenció al pùblic: Dimarts i Dijous de 10:30h a 14:00h
Serveis i tramits que es presten als ciutadans:
-Certificats i informacions urbanístiques.
-Certificats de compatibilitat urbanística per a l’obtenció de comunicacions i llicències ambientals.
-Devolució de fiances per obres en la via pública
-Llicències d’obra menor
-Informació urbanística

ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL: Sergio Mateu
aielo.tecnics@cv.gva.es
Telefon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41
Atenció al pùblic: Dijous de 11:00h a 14:30h.
Serveis i tramits que es presten als ciutadans:
-Sol.licitud de comunicacions i llicències ambientals.
-Règim d’obertura d’activitats comercials i determinats serveis.
-Canvis de nom de llicències d’obertura.
-Molèsties relacionades amb activitats.

Documents que pots trobar a la web municipal relacionats amb els serveis tecnics municipals.

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit