Promoció Econòmica

AREA DE PROMOCIO ECONOMICA
Tècnic promoció econòmica/ADL: Isabel Martí Juan
aielo.adl@cv.gva.es
Telèfon: 96 236 30 10
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 10:30h a 14:30h.
Adreça: Ajuntament d'Aielo de Malferit, Plaça del Palau, 4.

Per potenciar la formació i ocupació de la població aturada i el desenvolupament econòmic i social, l’Ajuntament creà a l’any 1993 l’Agència de Desenvolupament Local.
L’Agència de Desenvolupament Local d’Aielo és l’organisme que dissenya, planifica i dirigeix les àrees de gestió de l’Ajuntament directament relacionades amb el foment del treball, la promoció econòmica, els plans de formació i les polítiques de dinamització social de la població.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

CENTRE ASSOCIAT AL SERVEF
Des de l’any 2003 som centre associat al SERVEF, el que permet als ciutadans realitzar les següents gestions sense necessitat de desplaçaments:

Introducció del currículum vitae (entrevista ocupacional)
Modificació del currículum vitae
Renovació de la demanda (DARDE)
Gestió d’ofertes de treball
Facilitació de les cartes de presentació per a les ofertes del Servef
Recepció de les cartes de presentació quan ja han estat sellades
Informació general i consultes

PUNT DE REGISTRE D’USUARI, (PRU)
Des de setembre de 2007 som PUNT DE REGISTRE D’USUARI, (PRU), per a obtenir la signatura digital i poder fer gestions davant de les Administracions.
Amb la signatura electrònica, què té eficàcia jurídica, sent un mitjà segur d’identificació dels ciutadans via Internet, tindràs més fàcil les relacions amb l’administració. La signatura digital l’emetrem immediatament després de la teua identificació, sigues persona física o empresa, i amb ella podràs realitzar multitud de tràmits administratius com:

Presentar la declaració de la renda
Utilitzar els serveis interactius per a sol·licitud d’ocupació
Aconseguir la vida laboral
Consultar dades cadastrals
Sol·licitar beques i ajudes de la Generalitat

ORIENTACIÓ LABORAL
Si estàs buscant treball, t’atenem de forma individualitzada i t’informem sobre diversos temes d’interés comú com són:

Les ofertes d’ocupació del nostre Centre Associat
L’oferta formativa existent (cursos de formació professional, contínua, ocupacional, garantia social, privada i altres)
L’oferta d’ocupació pública (oposicions)
Qualsevol informació continguda als dossiers de consulta i les guies d’orientació laboral de les quals disposem
Et facilitem les directrius per a l’elaboració del Currículum Vitae, la Carta de presentació i suport per a la millora de l’autoestima

FORMACIÓ-TREBALL
Programes de formació i treball adreçats a persones en atur. Amb un contracte laboral de caràcter temporal els assistents a aquests programes aconsegueixen una experiència professional al mateix temps que aprenen un ofici.

EMPRESA

Suport a la creació i consolidació d’empreses
Informar a les empreses dels instruments de promoció econòmica i foment de la competitivitat empresarial disponibles
Comunicar a les empreses i emprenedors les subvencions per a la formació i l’ocupació, així com facilitar l’accés a les mateixes

L’EMPRENEDOR
Promoure la cultura emprenedora, fomentant iniciatives empresarials i recolzant nous projectes d’autocupació individual o col.lectiu, informant de les mesures de suport existents i posant en relació emprenedor i recursos.

REHABILITACIÓ D’HABITATGES
Des de l’ADL t’ajudem a tramitar les ajudes a la rehabilitació de vivenda: teulada, façana o interior.
T’assessorem i gestionem les ajudes per a la rehabilitació d’habitatges.

DOCUMENTS RELACIONATS AMB l’ AREA D’ ESPORTS:

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit