Programa EMCUJU i ENCUJU

Programa EMCUJU

L'Ajuntament d'Aielo de Malferit ha contractat per un període d'un any a 3 joves amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (programa EMCUJU). Aquesta contractació es finança amb una subvenció de 43.457’28 € de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i està cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE).

Els joves, contractats a jornada completa des del passat mes d'agost, realitzaran les seues tasques al Departament de Serveis Socials, Àrea d’Informàtica i Servei de Joventut, que es permetrà adquirir experiència professional i formativa relacionada amb els seus estudis universitaris o de formació professional, amb un contracte de pràctiques.

En concret, els perfils, la seua qualificació professional, la denominació del projecte que realitzen són els següents:

Programa EMPUJU

L'Ajuntament d'Aielo de Malferit ha contractat, per un període de 7 mesos, a 7 joves en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (programa EMPUJU). Aquesta contractació es finança amb una subvenció de 60.178’20 € de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i està cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE).

Els joves, contractats a jornada completa, realitzaran les seues tasques com a Peons d'Obra en la Brigada d’Obres i Manteniment de l'Ajuntament, i que els permetrà adquirir experiència laboral dintre de l’àrea.

Direcció general d'Ocupació Assumptes Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea

Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social)

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit