Policia Local

Policia local
AREA DE SEGURETAT CIUDADANA
Alcalde: José Luís Juan Pínter
Telèfon Policia Local: 609 310 888
Horari d’atenció al públic: De dilluns a divendres, prèvia sol·licitud de cita.
Funcionari municipal responsable del servei: Victor LLopis Sendra (Caporal)


INFORMACIO I CONSULTA POLICIA LOCAL:
El Reten de la Policia Local d’ Aielo de Malferit es troba en la planta baixa de l’ Edifici Multiusos, situat en el Passeig de l’ Eixample.
Contacte:

Servei Policia Local
Horari: 24 hores
Telefon: 609 310 888
Servei de Policia Rural
Telefon: 679 230 301
Administració i atenció al públic
Horari: De 8:00h fins15:30h en les oficines del Reten
Telefon: 96 236 31 40
Fax de contacte:
96 236 31 40

ALTRES TELEFONS D’ INTERES:

Guardia Civil de l’Olleria – 96 220 09 25
Bombers d’Ontinyent – 96 238 90 57
Centre de salut – 96 291 95 60
Tel Emergències – 112


SERVEIS I TRAMITS QUE ES PRESTEN ALS CIUTADANS
La Policia Local desenvolupa els serveis i funcions vinculats a promoure i garantir els drets i el compliment dels deures de la ciutadania, així com els que estan orientats a assegurar i vetllar pel bon funcionament de l’Administració municipal dins de les seues competències exclusives:

Policia judicial pel que fa a delictes contra la seguretat del trànsit i atestats per accidents de circulació, regulació i ordenació del trànsit, vetllar pel compliment de les ordenances municipals, regulació d’activitats a la via pública, control de l’execució de llicències i, en general, garantia del bon desenvolupament de l’activitat diària a la localitat, tot orientant les actuacions al servei de la població.

Jefatura de Policia local
Serveix que ofereix:
-Atenció i informació permanent les 24 hores del dia.

-Informar de totes les incidències observades als serveis municipals competents per a la seua resolució .

-Ordenació, senyalització i regulació de la circulació viària, així com instrucció i investigació dels atestats per accidents de circulació en el nucli urbà. El control i la regulació del trànsit i el control dels vehicles i dels conductors/eres es una de les eines bàsiques per afavorir l´ordre i la seguretat pública tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania . Les actuacions en aquest àmbit son de caràcter assistencial, sancionador, i sobre tot preventiu.

-Prevenció de la comissió de delictes i faltes .

-Controlar el compliment de l’ordenança de policia i bon govern de la població.

-Servei d’auxili i de manteniment de l’ordre en cas d’accident, seguretat ciutadana i prevenció mitjançant la presència policial a la via pública i l’ajuda al ciutadà, en col·laboració amb els altres cossos de seguretat.

-Portar a terme el programa d’educació vial i cívica adreçat a infants, al joves i a la població en general mitjançant campanyes d’educació viària, de reducció del soroll a la via pública, etc.

-Regulació del tràfic en zones escolars.

-Policia assistencial. Assistència a la comunitat ajudant les persones amb dificultats a la via pública o al domicili, prestant serveis urgents, auxiliant dones maltractades, etc.

-Mediació en conflictes privats, intervenció a petició de les parts implicades en actes de mediació per a resoldre conflictes entre particulars.

-Control d’autoritzacions d’ocupació de la via pública que impliquen talls de la circulació.

-Servei de retirada i denúncia de vehicles abandonats a la via pública.

-Dipòsit de vehicles retirats amb la grua.

-Centre avançat i mòbil de recepció d’alarmes.

-Custòdia d´objectes perduts.

-Control gossos perillosos i/o abandonats.

DOCUMENTS RELACIONATS AMB LA POLICIA LOCAL:

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit