Perfil contractant

ADJUDICACIO OBRES PPOS 2017

Data de publicació: 11-04-2018
Procediment: NEGOCIAT, SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ URGENT

Adjucació Obres PPOS 2017 - JGL 29/03/2018

ADJUDICACIO OBRES IFS 2017

Data de publicació: 11-04-2018
Procediment: NEGOCIAT, SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ URGENT

Adjucació Obres IFS 2017 - JGL 29/03/2018

Contracte: Plec de condicions. Bar llar del jubilat

Data de publicació: 23-01-2018
Data de finalització: 20-02-2018
Procediment: OBERT

Anunci Municipal
Plec de Condicions
Instància model normalitzat

IFS. FASE II. ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN AIELO DE MALFERIT

Procediment: Procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent
Adjudicació del contracte. Acord JGL 30-11-2017

OBRA: “ REFORMA Y MEJORA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SERRANS”.

Data de publicació: 06-09-2017
Data de finalització: 19-09-2017
Procediment: OBERT I TRAMITACIÓ URGENT.
OBERTURA OFERTES: 22-09-2017, 12 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament.

Adjudicació del contracte. Acord JGL 28-09-2017
Anunci Butlletí Oficial de la Provincia de València
Plec de clúsules.
PROYECTO OBRA: REFORMA Y MEJORA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SERRANS

OBRA: “ REFORMA Y MEJORA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SANT JOSEP”.

Data de publicació: 28-08-2017
Data de finalització: 02-09-2017
Procediment: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I TRAMITACIÓ URGENT.
OBERTURA OFERTES: 07-09-2017, 12:30 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament.

Adjudicació del contracte. Acord JGL 14-09-2017
Acord de Junta.
Plec de clúsules.
PROYECTO OBRA: REFORMA Y MEJORA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL SANT JOSEP

OBRA: “REFORMA Y MEJORA DE LA PISCINA MUNICIPAL”.

Comunicació de l'adjudicació: 05-04-2017

Adjudicació del contracte.

Anunci de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre subasta per procediment obert per a l’alienació d’un solar de propietat municipal situat al polígon industrial Serrans V.

Data de publicació: 16-03-2017
Data de finalització: 06-04-2017

Adjudicació Solar Polígon Serrans V.
Anunci Municipal.
Plec de condicions.

Anuncio del Ayuntamiento de Aielo de Malferit sobre subasta por procedimiento abierto para la enajenación de una nave industrial de propiedad municipal calificada como patrimonial.

Data de publicació: 10-06-2016
Data de finalització: 22-06-2016

Anuncio
Pliegos enajenación nave industrial

Anuncio del Ayuntamiento de Aielo de Malferit sobre subasta por procedimiento abierto para la enajenación de una vivienda de propiedad municipal calificada como patrimonial.

Data de publicació: 10-06-2016
Data de finalització: 22-06-2016

Anuncio
Anuncio
Pliego enajenación vivienda

Contracte: Pliego de condiciones. Arrendamiento parcela municipal situada en PG Industrial Serrans II, c/ del plàstic 2.

Data de publicacio: 18-11-2015
Projecte:

Pliego de condiciones. Arrendamiento parcela municipal

Contracte: Camins rurals

Projecte:

Camins rurals

Contracte: Pliego de condiciones. Bar de la piscina

Data de publicacio: 16-10-2015
Projecte:

Pliego de condiciones: Bar de la piscina

Contracte: Pliego de condiciones. Bar llar dels jubilats

Data de publicacio: 16-10-2015
Projecte:

Pliego de condiciones: Bar llar dels jubilats

Contracte: Pliego de condiciones. Gimnàs I servei de musculació

Data de publicacio: 16-10-2015
Projecte:

Pliego de condiciones: Gimnàs I servei de musculació

Contracte: Subasta per procediment obert per a l'alienació d'una parcel·la municipal qualificada com patrimonial

Data de publicacio: 12-01-2015
Projecte:

Subasta per procediment obert de parcela municipal qualificada com bé patrimonial

Contracte: Pliego de condiciones. Solar Industrial - Poligono Industrial Serrans V

Data de publicacio: 31-03-2014
Projecte:

Pliego de condiciones: Solar industrial - Poligono Industrial Serrans V

Contracte: Pliego de cláusulas económico. Gimnasio-Musculación 2011

Data de publicacio: 26-12-2011
Projecte:

Pliego de cláusulas económico. Gimnasio-musculación 2011

Contracte: Contrato de obra "Consultorio médico auxiliar de Aielo de Malferit"

Tipus: Obres
Procediment: Negociat amb publicitat
Data de publicacio: 28-6-2011
Projecte:

Aprobación del expediente de contratación.
Pliego de clausulas.
Presupuesto formato bc3 presto
Estudio geotecnico.
Memoria.
Proyectos instalaciones.

Contracte: Concesión de la gestión del servicio publico de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado en el municipio de Aielo de Malferit

Tipus: Servici
Adjudicació: OBSERVACIONS 3-3-2011
Procedit a la rectificació del plec de condicions econòmic-administratives es publica el nou plec
Data de publicacio: 5-2-2011
Projecte:

Plec
Anteprojecte
Plec econòmic (NOU)
Planols

Contracte: Mejora en el abastecimiento de agua potable en calle Sants de la pedra.

Tipus: Obres
Procediment: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Data de publicacio: 29/4/2010
Adjudicació:

Provisional
Definitiva

Contracte: Mejora en el abastecimiento de agua potable en calle San Llorenç

Tipus: Obres
Procediment: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Data de publicacio:29/4/2010
Adjudicació:

Provisional
Definitiva

Contracte: Cubierta pista polideportiva de la escuela San Jose de Calasanz.

Tipus: Obres
Procediment: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Data de publicacio: 29/4/2010
Adjudicació:

Provisional
Definitiva

Contracte: Centre integral de majors, fase 2.

Tipus: Obres
Procediment: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Data de publicacio:28-5-2010
Adjudicació:

Provisional

Contracte: Recuperacio paisatge i zones denudades de l'entorn del riu.

Tipus: Obres
Procediment: NEGOCIAT AMB PUBLICITAT
Projecte:

Emplaçament
Alçament
Red aigua
Sanejament
Allumbrat
Graderio
Paviments
Secció 1
Secció 2
Detalls
Plec
Presupost

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit