Calendari Fiscal exercici de 2018

Guals Permanents:

del 15 de febrer fins al 15 d´abril
de 2018.

Recollida de Fem i Desguàs de Canalons:

del 15 de març fins al 15 de maig
de 2018

Impost Municipal de circulació de vehicles de tracció mecànica:

del 15 de maig al 15 de juliol
de 2018.

Cementeri:

del 15 d´octubre al 15 de desembre
de 2018.

Lloc de pagament

En qualsevol de les entitats bancàries de la localitat els dies assenyalats en horari d´atenció al públic. Transcorregut el termini d´ingrés, els deutes s´exigiran pel procediment de constrenyiment i tindran recàrrec, a més dels interessos de demora i, si s´escau, les despeses que es produïsquen.

Descarrega't la referència de la publicació del Calendari Fiscal 2018 del Butlletí Oficial de la Provincia de València

Atenció al públic
Ajuntament d'Aielo de Malferit
Horari: de Dilluns a Divendres de 10:30h a 14:30h
aielo.registre@cv.gva.es
Telèfon: 96 236 30 10
Fax: 96 236 31 41

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit