Bans i anuncis Municipals

Edicte sobre aprovació provisional del Reglament de Segona Activitat de la Policia Local

Exposició pública del compte general de l'exercici 2016

COMPTE GENERAL EXERCICI 2016

Exposició pública del compte general de l'exercici 2016

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2017

Aprovació provisional dels pressupostos municipals per a l'any 2017

MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ESCOLA INFANTIL

Aprovació definitiva modificació reglament de règim intern escola infantil
Aprovació inicial modificació reglament de règim intern escola infantil
Reglament de règim intern de l'escola infantil

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LLICÈNCIES I DECLARACIONS RESPONSABLES

Aprovació definitiva modificació ordenança municipal reguladora de llicències i declaracions responsables
Aprovació inicial modificació ordenança municipal reguladora de llicències i declaracions responsables
Ordenança de obres i llicència d'activitats d'ocupació 24/01/2017

LLICÈNCIES AMBIENTALS

LLICÈNCIA AMBIENTAL 7/2017
LLICÈNCIA AMBIENTAL 6/2017
LLICÈNCIA AMBIENTAL 1/2017
LLICÈNCIA AMBIENTAL 2/2017
LLICÈNCIA AMBIENTAL 17/2016
LLICÈNCIA AMBIENTAL 2/2016
LLICÈNCIA AMBIENTAL 13/2015

ALTRES BANS I ANUNCIS

ANUNCI: Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost de Bens Immobles de Naturalesa Urbana per a l’any 2017. 30/01/2017
ANUNCI: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. Prohibició de la realització de tota classe de pintades/graffitis. 09/11/2016
ANUNCI: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern. Fórmules alternatives a les sancions de caràcter econòmic. 09/11/2016
ANUNCI: Aprovació inicial Ordenança Municipal Reguladora de l’Aprofitament de Béns Patrimonials en Sol Rústic. 09/11/2016

Convocatòria per a la concessió de subvencions ordinàries a associacions d'ambet local, exercici 2017

Bases de la convocatòria
Full de sol·licitud
Manteniment de tercers
Model programa d’activitats
Model Compte justificatiu

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit