Agricultura

AREA D’ AGRICULTURA, PARCS I JARDINS
Regidor: Bienvenido Egea Vidal
Telefon: 96 236 30 10
Horari d'atencio al public: 

Funcionari municipal responsable del servei:  Jose Garcia Deusa
Telefon:  96 236 31 40
Horari i lloc d'atencio al public: De 10:30h a 14:30h a la prefectura de policia local

SERVEIS I TRAMITS QUE ES PRESTEN ALS CIUTADANS

Autoritzacions permis de crema.
Canvi de nom de bens de naturalesa rústica
Certificats cèdules cadastrals
Declaració per canvi de cultiu.
Cursos plaguicides nivel bàsic, renovació,…
Altres cursos d’agricultura ( poda, …)
Informes de parcel.les.
Danys produïts pels conills.
Diferens informacions de carácter agrícola, com ara revisió itv maquinària agrícola, horari calendari de cremes d’Aielo, l’Olleria, Vallada, facilitació plànols parcel.les rústica, ordenança del medi rural, i demés.

RELACIO DE SERVEIS MUNICIPALS ADSCRITS A L’ AREA:

Consell agrari – Junta d’arbitratge.
Col.laboració amb la Policia Rural.

Links d’ interés

Documents relacionats amb els serveis que pots trobar a la web

Mapa d'Aielo de Malferit

Ajuntament d'Aielo de Malferit
Plaça Palau, 1 - 46812
Aielo de Malferit - VALÈNCIA
Telèfon: 962363010 - Fax: 962363141
Protecció de dades. Avís legal.
Copyright © 2013. Tots els drets reservats.


Polígonos de
Aielo de Malferit